התחדשות קריית אליעזר וקריית אליהו

התחדשות קריית אליעזר וקריית אליהו: רקע

מוזמנים לעיין ולהעיר על תכנית חפ/2370 להתחדשות שכונות קריית אליעזר וקריית אליהו

ניר בלזיצקירכז ניו מדיה בכיר
שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע

ניתן לצפות במצגת מכנס שיתוף הציבור  -

לחצו כאן

תכנית אב כוללת להתחדשות עירונית בקרית אליעזר וקריית אליהו (חפ/2370), אושרה במליאת הועדה המקומית בתאריך 10.11.2020.

מצ"ב המצגת המעודכנת לתכנית ,אשר אושרה במליאה, הכוללת מידע תכנוני ופירוט לגבי תת המתחמים הכלולים בה: לחצו כאןהבשורות שמביאה התכנית:

  • חידוש יחידות המגורים יתבצע במסלולי פינוי בינוי, עיבוי וחיזוק, בשילוב בנייה מרקמית ובנייה גבוהה, שתכלול מגדלים עד גובה של כ- 22 קומות, תוך שימור מבנים ייחודיים הקיימים בשכונה.
  • התוכנית החדשה נועדה לתת פתרונות תכנוניים להתחדשות השכונות, שהוקמו בשנות החמישים של המאה הקודמת. במסגרת התכנית נבחנו ערכי השכונה הייחודים לה ,דוגמת הטיילת המרכזית, שתחוזק כציר פעילות ופנאי, המקשר בין מוקדי הציבור והמסחר השכונתיים החל מכיכר מאירהוף, דרך בתי הספר "רעות", "יבניאלי" ו"דרור", משרדי "השכונתית" והמוזיאונים העירוניים.
  • התכנון המוצע בתוכנית כולל חלוקת השכונה לתתי מתחמים, כאשר כל מתחם יפותח כ"בלוק עירוני" נפרד, שיבוסס על עירוב שימושים, כאשר לצד המגורים יתקיימו פעילויות מסחר, תעסוקה, חינוך, בריאות ועוד.
  • במסגרת התכנית יחודש המרקם העירוני ובכלל זה מבני המגורים, מבני הציבור והתשתיות העירוניות. לצד פיתוח מתחמי המגורים יושם דגש על פיתוח ושימור הערכים הנופיים של השכונה, בהם "גינות הכיס" החבויות בין בנייני המגורים. כמו כן, יושם דגש על חיבור השכונה לים ולשכונות סמוכות לה, תוך הקמת מוקדי מסחר ותעסוקה לאורך צירי הליכה, שבילי אופניים ועורקי תנועה ראשיים.
  • התכנית מגדירה רחובות מרכזיים בשכונה, שיקבלו אפיון תכנוני מחודש. כך למשל, יפותח רחוב אלנבי כציר, המקשר בין הים למוקדי תיירות עירוניים, דוגמת מוזיאון ההעפלה, המוזיאון הימי ומערת אליהו הנביא.