התחדשות עירונית בשכונת ואדי ניסנאס

התחדשות עירונית בשכונת ואדי ניסנאס: רקע

מוזמנים לעיין ולהעיר על התכנית להתחדשות עירונית בשכונת ואדי ניסנאס

ניר בלזיצקירכז ניו מדיה בכיר
שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע

למצגת המלאה של התוכנית: לחצו כאן

לצפייה בהצגת התכנית במליאת הועדה המקומית: לחצו כאן


***********************************************


תכנית התחדשות שכונת וואדי ניסנאס הוצגה במפגש שיתוף ציבור עם תושבי וסוחרי השכונה וכמו כן במליאת הועדה המקומית.

ראש העיר עינת קליש רותם: "אנחנו יוצאים היום לדרך עם תכניות ייחודית שאין דומה לה בכל העיר. התכנית נועדה לשפר את איכות החיים של תושבי השכונה תוך שמירה קפדנית על אופייה וצביונה. מדובר בשלב ראשון ותחילתו של תהליך אותו נוביל ברגישות רבה תוך שיתוף התושבים, הסוחרים וכל מי שיש לו עניין בשכונה הציורית שהיא חלק מהלב ההיסטורי של חיפה אחת הערים היפות בעולם".

את התכנית חפ' 1797/ח "התחדשות עירונית בשכונת ואדי ניסנאס", מקדמת העירייה בשיתוף ובמימון משרד הבינוי והשיכון מחוז חיפה. התכנית ביזמת המינהלת להתחדשות עירונית בחיפה ואגף תכנון עיר, הוצגה במפגש שיתוף ציבור שנערך ב-ZOOM ושודר בשידור חי בפייסבוק העירייה, בהשתתפות תושבי השכונה, סוחרים ובעלי עסקים הפועלים בשכונה ההיסטורית.

 

השכונה שבנייתה החלה בערוץ וואדי ניסנאס במאה ה – 19, הפכה במהלך השנים לנדבך חשוב בהתפתחותה של העיר ולרובע משגשג, המהווה את הלב והמרכז של האוכלוסייה הערבית בעיר, המשלב מגורים, מסחר ועסקי הסעדה לצד מוסדות דת, חינוך ותרבות. בסמטאות השכונה הצרות, הוקמו מבנים בסגנון ערבי מנדטורי, המשלב בנייה ערבית מסורתית עם השפעות הסגנון הבינלאומי, שהינם בעלי ערך היסטורי גבוה לשימור - בדומה למרכזים ההיסטוריים הקיימים בערים בעלות צביון דומה באגן הים התיכון. התכנית החדשה מבטאת את מחויבות העירייה לשימור מורשת הבניה הערבית לטובת הציבור והדורות הבאים. התחדשות השכונה תבוצע "במנות קטנות" ובאופן ממוקד, תוך איזון בין הצרכים השונים וזיהוי הזדמנויות לשימושים ציבוריים. בהתאם למדיניות זו הותאמה התכנית לשכונה ההיסטורית תוך שימוש במאפייני השכונה, הדגשתם ופיתוחם לרווחת התושבים ובעלי עסקים הפועלים בה. תכנית התחדשות ואדי ניסנאס הינה תכנית בניין עיר מפורטת, המאפשרת להוציא מכוחה היתרי בניה. התכנית מסדירה את הבינוי הקיים, מאפשרת מימוש זכויות בניה קיימות וכן תאפשר לשפץ ולמגן את הבתים ולהוסיף בנייה מבוקרת תוך התחשבות בעקרונות השימור שהותוו לשכונה. במקביל יפותח ויורחב המרחב הציבורי תוך שיפור הנגישות, התנועה והחנייה בשכונה המהווה חלק חשוב בליבת התיירות העתידית של העיר. במסגרת זו תחובר השכונה לרצף המוקדים התיירותיים הסובבים אותה ובכלל אלה העיר התחתית, המושבה הגרמנית, הגנים הבהאים, ואדי סאליב ושכונת הדר. 


כעת לאחר הצגת התכנית בכנס שיתוף הציבור, ובפני מליאת הועדה המקומית, מועלה התכנית לאתר "תובנות חיפה" לשם קבלת התייחסויות הציבור.

 לאחר לימוד וניתוח הערות הציבור והטמעתן בתכנית תובא התכנית לאישור מליאת הועדה המקומית.

מה הלאה?

חפ/1797/ח - התחדשות עירונית בשכונת ואדי ניסנאס - עדכון התכנון בעקבות התייחסות תושבים ובעלי עניין

במסגרת קידום תכנית מפורטת לוואדי ניסנאס על ידי עיריית חיפה, התקיים תהליך שיח עם התושבים. כחלק מכך, הוצגו לבעלי העניין השונים חלופות התכנון שפותחו בתהליך והתקבלו התייחסויות ותגובות רבות ורלוונטיות. צוות התכנון העמיק חקר בהתייחסויות השונות, והטמיע בתכנית את השינויים הרלוונטיים לתכנון תב"עי (סטטוטורי). בנוסף, במסגרת השיח עלו נושאים נוספים אשר צריכים ויכולים לקבל מענה במסגרות אחרות, ולא במסגרת תכנית זו. העירייה בוחנת קידום פתרונות בפרויקטים משלימים לתכנית המקודמת.

ציביון ואופי השכונה:

חלק גדול מהתגובות שהתקבלו עסקו בשימור וואדי ניסנאס כשכונת מגורים בעיקרה, כאשר החנויות והעסקים הקיימים ישארו במקומם, ולא יתווספו עסקים או שטחי מסחר רבים נוספים. בנוסף הובע רצון שלא יתווספו מבנים למלונאות ואירוח.

צוות התכנון עדכן את התכנית בהתאם, כך שהשכונה שומרת על האופי כשכונת מגורים, ומיעוט של חנויות ותיירות.

תנועה ותחבורה:

תושבים רבים העלו את נושא התחבורה והחנייה כנושאים מרכזיים עבור השכונה: ביניהם המחסור בחניות לבניינים הפרטיים וברחובות וכן עומסי התחבורה בוואדי ובעיקר ביציאות ובכניסות, ובשעות האיסוף ממבני החינוך והציבור.

במסגרת התכנית אותרו מגרשים ציבוריים בהם ניתן יהיה לבנות חניונים ציבוריים תת-קרקעיים, זאת לצד תוספת מצומצמת של חניות פרטיות בבניינים שיחודשו. היות והשכונה בנויה ברובה, אין אפשרות להוסיף חניות בשטחים פתוחים או ברחובות הצרים. העירייה פועלת לשיפור שירותי התחבורה הציבורית לתושבי השכונה.

הסדרת יעודי קרקע ורישום בעלות:

נושא נוסף שעלה בתהליך, הוא הסדרת הזכויות ורישומי בעלוות על הדירות והקרקע.

נושא זה הינו המטרה העיקרית של התכנית, התאמת המצב הקיים לתכנון הסטטוטורי, באופן שיאפשר לבעלי הנכסים לקדם פיתוח עתידי והסדרה של רישומי הבעלות, גם במקומות בהם אין הדבר מתאפשר כיום.

קשר עם עמידר:

חלק מבעלי הזכויות אינם יודעים למי לפנות בחברת עמידר לגבי רכישת הדירות ומענה שוטף. לאחר שיח של העירייה עם עמידר, נמצא כי ניתן לפנות:

בנושא קניית הדירות/נכסים מחברת עמידר - גילה אלימלך- מחלקת מכר- 04-8565552

בנושא מענה שוטף לתחזוקת נכסים בבעלות עמידר- סינטיה פרילוצקי- ממונה על התפעול-

04-8565558

ביום שלישי ה-29/3/22 נקיים מפגש פתוח ופרונטלי להצגה מעמיקה של התכנון והסבר מפורט לגבי האופן בו ההתייחסויות שלכם קיבלו מענה בו. נשמח לראותכם במפגש. הודעה מפורטת לגבי מיקום הכנס תופץ בקרוב.