תכנית אב עירונית למוסדות החינוך בחיפה

תכנית אב עירונית למוסדות החינוך בחיפה: רקע

שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע

תכנית אב למוסדות חינוך מיועדת לסייע לעיריית חיפה לתכנן באופן מושכל את פיתוחה הפיזי של מערכת החינוך העירונית בטווח הזמן של העשור הקרוב. כלומר: לתת הערכה מעודכנת ומושכלת לצרכים החזויים עבור גני ילדים, בתי ספר יסודיים ועל יסודיים בתקופת זמן זו, ולהמליץ על מיקום, ארגון ושדרוג מבני החינוך בעיר.


השלב הראשון בתהליך השיתוף כולל את השתתפות הציבור ובעלי העניין בהגדרת הנושאים בהם תעסוק תכנית אב למוסדות חינוך. מהם לדעתך הנושאים, הבעיות והאתגרים בהם צריכה התוכנית לעסוק?


אנא ציינ/י בתשובה את השכונה בה את/ה מתגורר/ת.


שימו לב!

1.      התכנית עוסקת בפיתוח הפיזי של מוסדות החינוך בעיר (מיקום, ארגון ושדרוג מבני החינוך)

2.      ניתן להתייחס הן לנושאים כלל עירוניים והן לנושאים ספציפיים-נקודתיים.

3.      ניתן להתייחס הן לדברים טובים שיש לשמר והן לדברים שיש לשפר.

4.      ניתן לפרט יותר מנושא אחד.

מידע נוסף

למצגת מטרות התכנית: לחצו כאן

לצפייה בהצגת התוכנית במהלך שיתוף הציבור שנערך ב17.3.21: לחצו כאן

לקריאה נוספת...

תיאור תכנית האב העירונית למוסדות חינוך


תכנית האב משלבת את החזון החינוכי של העיר עם התשתית הפיזית המתוכננת למוסדות החינוך בעיר. כך, מצד אחד היא שואלת שאלות על אופי המערכת הרצויה כגון מהו גודל בית ספר רצוי בעיר? האם ישנו רצון ליצר קרבה פיזית בין גני ילדים ובתי ספר על מנת לייצר רצף חינוכי בקהילה? האם ישנו עניין לחזק את מערכת החינוך העירונית לעומת מערכת החינוך הפרטית? וכדומה, ומצד שני היא מנסה ליישם את שאיפות אלה על בסיס השטחים הציבוריים הקיימים והמתוכננים בעיר לאור מבנה העיר והנגישות המאפיינת אותה ולאור תכניות הפיתוח העירוניות. התכנית תאתר מגרשים ציבוריים אשר זמינים לתוספת מוסדות חינוך, תתייחס לפערי נגישות בשל הטופוגרפיה, תבחן התאמה בין פריסת המוסדות והקהילה המתגוררת באזור וכדומה.


על מנת להעריך את צרכי העיר לחינוך בעשור הקרוב, התכנית תייצר תחזית של כמות התלמידים הצפויה בעיר לשלוש, חמש ועשר שנים קדימה על בסיס הגידול הטבעי הצפוי בעיר. לתחזית זו תתווסף הערכת הצרכים העתידיים שינבעו מבניה חדשה למגורים הנמצאת בתהליכי תכנון בכל רחבי העיר. במקביל, סדרה של מפגשים עם בעלי עניין הכוללים קובעי מדיניות, אנשי מקצוע והורים מעורבים, מיועדים לקבל מידע מהשטח על מנת להבין את האתגרים והאפשרויות הקיימים בעיר כיום.


לאור העקרונות ותחזית הצרכים, היא תציע את התכנון המתאים למענה על צרכי מערכת החינוך בעיר בשלוש, חמש ועשר השנים הקרובות בפירוט לפי כל שכונה, וכן תמליץ על מגרשים פוטנציאלים לבינוי מוסדות חינוך לעשור הקרוב. המלצות התכנית יתורגמו לתכנית העבודה העירונית וישפיעו על בקשות התקצוב שהעירייה תגיש למשרד החינוך לפיתוח העתידי של המערכת.


צוות התכנית כולל מתכנני ערים בעלי ניסיון רב שנים בתכנון שירותים ציבוריים בכלל ומוסדות חינוך בפרט, וכן יועץ שיתוף ציבור מלווה. העבודה נערכת בהובלת ראש העיר ותוך שיתוף פעולה עם מינהל חינוך, מינהל הנדסה, אגף תכנון אסטרטגי ומחקר, אגף מחשוב ומערכות מידע ואגף דוברות. במקביל לעבודה העירונית נערכים מפגשי התייעצות ושיתוף עם בעלי עניין והציבור הרחב.